موفه

دسته بندی: ,

توضیحات

موفه یا رابط انبساطی نوعی اتصال برای استفاده درسیستم عمودی ساختمان جهت جلوگیری از ایجاد شکستگی درسیستم فاضلاب به هنگام نشست ساختمان یا تعمیر بخشی از سیستم که به دلیل عدم امکان جابه جایی با توجه به خاصیت کشویی محصول انجام می گردد.

مشخصات فنی

موفه یا رابط انبساطی نوعی اتصال برای استفاده درسیستم عمودی ساختمان جهت جلوگیری از ایجاد شکستگی درسیستم فاضلاب به هنگام نشست ساختمان یا تعمیر بخشی از سیستم که به دلیل عدم امکان جابه جایی با توجه به خاصیت کشویی محصول انجام می گردد.

دیگر محصولات

سه راه خم 87.5 درجه

موفه

زانوی 90 درجه

تبدیل غیر هم مرکز

درپوش مسدود کننده

سه راهی 45 درجه

سه راهی 90 درجه

سه راهی تبدیل 45 درجه

تماس با ما