پلیمر یاس واحد صنعتی صادراتی برتر

افتخاری دیگر برای مجموعه پلیمر یاس

در مراسم گرامیداشت ۲۱ مرداد ماه، روز ملی حمایت از صنایع کوچک، پلیمر یاس به عنوان “واحد صنعتی صادراتی برتر” از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برگزیده شد.

محصولات مرصاد صنعت

سه راه خم 87.5 درجه

موفه

زانوی 90 درجه

تبدیل غیر هم مرکز

درپوش مسدود کننده

سه راهی 45 درجه

سه راهی 90 درجه

سه راهی تبدیل 45 درجه

تماس با ما