پلیمر یاس واحد صنعتی صادراتی برتر

افتخاری دیگر برای مجموعه پلیمر یاس در مراسم گرامیداشت ۲۱ مرداد ماه، روز ملی حمایت از صنایع کوچک، پلیمر یاس به عنوان “واحد صنعتی صادراتی برتر” از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برگزیده شد.