محصولات

محصولات مرصاد صنعت کویر

لوله و اتصالات پلی پروپیلن
لوله پلی اتیلن
لوله UPVC
اتصالات پلی اتیلن
اتصالات UPVC

لوله و اتصالات UPVC

سه راه خم 87.5 درجه

موفه

زانوی 90 درجه

تبدیل غیر هم مرکز

درپوش مسدود کننده

سه راهی 45 درجه

سه راهی 90 درجه

سه راهی تبدیل 45 درجه

لوله و اتصالات پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن 4 اتمسفر – PE 80

لوله پلی اتیلن 4 اتمسفر – PE 100

فلنچ p80پلی اتیلن 160/6

فلنچ p80پلی اتیلن 160/10

لوله پلی اتیلن

تماس با ما